Spoločnosť SNOPKO s.r.o. úplne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke www.snopko.sk alebo ak ste sa prihlásili na odber spravodajcu (newsletteru) . Z tohto dôvodu vyžadujeme pri registrácii len údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu spracovávania.

Spoločnosť SNOPKO s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa pri spracovaní osobných údajov riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom pri spracovávaní poskytnutých údajov dodržuje maximálne bezpečnostné postupy a podniká všetky náležité opatrenia, aby tieto údaje zabezpečilo pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími stranami. SNOPKO s.r.o. má právo používať vaše osobné údaje na obchodné a marketingové účely, len s vašim výslovným súhlasom. SNOPKO s.r.o. sa súčasne zaväzuje, že vaše osobné údaje neposkytne ani nesprístupní tretím stranám s výnimkou tých spoločností zabezpečujúcich činnosti nevyhnutné pre úspešné doručenie Vášho tovaru.

Každý registrovaný užívateľ môže v rámci svojho profilu kedykoľvek zmeniť informácie o svojej osobe. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné len písomne a to zaslaním odvolania na adresu SNOPKO s.r.o., Námestie SNP 50, 976 13 Slovenská Ľupča alebo zaslaním emailu na info@snopko.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.


Registrácia kupujúceho pri nákupe tovaru


Zaregistrovaním sa na webovej stránke www.snopko.sk udeľujem spoločnosti SNOPKO s.r.o. ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky súhlas so spracovaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla, faxové číslo) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom registrácie na internetovom obchode www.snopko.sk.  Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi  po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu SNOPKO s.r.o., Námestie SNP 50, 976 13 Slovenská Ľupča alebo zaslaním emailu na info@snopko.sk.

Registrácia kupujúceho k zasielaniu marketingových informácií


Zaregistrovaním sa k odberu marketingových informácií na webovej stránke www.snopko.sk udeľujem spoločnosti SNOPKO s.r.o. ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky súhlas so spracovaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom zasielania  marketingových materiálov poštou, e-mailom alebo sms a s ich zasielaním súhlasím. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi  po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu SNOPKO s.r.o., Námestie SNP 50, 976 13 Slovenská Ľupča alebo zaslaním emailu na info@snopko.sk.